BangMaple's Blog. Nơi sẻ chia kiến thức!

BangMaple's Installer Update and Changelogs

Không có nhận xét nào
. Project bắt đầu vào 17/12/2014.
*Beta_1 (1.0.0):
- Bước đầu tạo dựng BangMaple Installer với 3 modpack đơn giản.
- Tích hợp Java 8 Update 11 (64-bit)

*Beta_1 (1.0.1):
- Sửa lỗi không tích hợp được Java.
- Thêm 5 modpack.
- Thêm lựa chọn sao lưu từng modpack

*Beta_1 (1.0.2):
- Tích hợp Java 7 Update 11 (32-bit)
- Thêm lựa chọn không tích hợp Java.
- Thêm lựa chọn sao lưu tất cả modpack

*Beta_1 (1.0.3):
- Thêm 7 modpack
- Sửa lỗi tiếp theo không tích hợp được Java
- Thêm lựa chọn khôi phục tất cả modpack

*Beta_1 (1.0.4):
- Tăng hiệu quả tích hợp Java 7 Update 71 32-bit và Java 8 Update 11 64-bit.
- Rút gọn từ 4,7GB ( ở bản 1.0.3 ) -> 1,9GB. Giải nén ra được 2,1GB ( 98% compress raito )
- Dung lượng sau khi cài đặt tất cả modpack -> ~7,5GB.
^ Không còn được hỗ trợ.
=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lỗi đã biết:
- Bị dupe khi mở nhiều BangMaple's Installer một lần trên Windows XP
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-==-=-==-=
* Các phiên bản kế tiếp trở xuống:
*Released_v1.0: Codename: Valentine Edition (17/02/2015)
- Tổng cộng 20 modpacks minecraft.
- Nay đã tương thích với Windows XP.
- Vẫn còn bị một số lỗi nhỏ ở Windows XP.
- Không nên mở nhiều trình cài đặt ở Windows XP để tránh bị dupe.
- Tích hợp thêm modpack: FTBLite 2, Asgard Adventure, Fly Boys, FTB Unleashed.
- Tăng hiệu quả làm việc.
- Tích hợp: 7-zip 9.38 beta, ImageX, WinRAR 5.2 beta, Resource Hacker.
- Sửa lỗi không vào được một số modpacks.
- Tăng khả năng tương thích của Java.
- Loại bỏ chức năng "không kèm Java" -> Vì thế phải chọn Java 7 hoặc Java 8 trong khi cài đặt modpack.
- Tương thích mạnh mẽ với Windows Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2010/2012/10(2015)

- Yêu cầu 8,5GB nếu cài đặt tất cả modpack.

*Released_v1.1: Codename: Valentine Edition (24/02/2015)
- Tương thích mạnh mẽ với các phiên bản Windows (32-bit/64-bit- AMD64/ARM, IA-64).
- Loại bỏ WinRAR console 5.2 và thay bằng 7-zip console (các bản cập nhật của 7-zip sẽ được cập nhật theo).
- Mã hóa các tập tin tích hợp như là resources 1.5.2, 1.6.4, 1.7.10 và Java 7 Update 71 (32-bit) và Java 8 Update 11 (64-bit) giúp việc tích hợp được an toàn hơn.
- Sửa lỗi không tích hợp được Java 8 Update 11 (64-bit) chỉ vì ghi nhầm chữ "SDK" thành "JDK" ==!
- Sửa lỗi không vào được Minecraft Hexxit / Minecraft Aether II.
- Cập nhật exit animation.
- Loại bỏ một số tập tin thừa, giúp tiết kiệm một chút dung lượng trống.

*Released_v1.2: Codename: Valentine Edition (08/03/2015)
- Sửa lỗi trong Minecraft Aether II, Minecraft Flyboys.
- Sửa lỗi Minecraft Horizons chạy trên nền tảng Java 64-bit không được cài đặt một cách chính xác.
- Sửa lỗi chọn menu (trùng số, không thực thi được,..).
- Cập nhật 7-zip console -> nâng cao hiệu suất cài đặt.

Tải BangMaple's Installer tại: http://bangmapleproject.blogspot.com

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét